جانباز ,بهارش پُرِ ,جانباز وکیلی

 

دستانِ ترک خورده اش آزرده ی درد است
جانباز وکیلی که بهارش پُرِ زرد است

هر روز نگاهش نگرانِ خبری هست 
انگار که اینگونه شدن قسمتِ مرد است

دیروز که از آتشِ دژخیم نیاسود
امروز که اتمسفرِ این دهکده سرد است

آن خانه ی پاکیزه که خوش منظره هم بود
در فصلِ غباراست، پُراز هجمه ی گَرد است

دیروز درآن مهلکه جانبازِ وطن شد 
امروز دراین محکمه مشغول نبرد است

 سربازِ عدالت شده امروز و هنوزم
ایثارگری گری را چه دلیرانه نورد است

می سوزد و می سازد و در خانه غریب است  
جانباز وکیلی که بهارش پُرِ زرداست

امیرپویارشیدی ۱'۷'۱۳۹۳

منبع اصلی مطلب : شراب باران
برچسب ها : جانباز ,بهارش پُرِ ,جانباز وکیلی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : وکیلِ جانباز